top of page

Tuyên bố từ chối trách nhiệm dịch

DỊCH VỤ NÀY CÓ THỂ CHỨA CÁC BẢN DỊCH DO GOOGLE cung cấp. GOOGLE TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM LIÊN QUAN ĐẾN BẢN DỊCH, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC, TIN CẬY VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN NÀO VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Trang web của Cơ quan Đường sắt Khu vực Thung lũng Tri-Valley (Cơ quan) San Joaquin đã được dịch để thuận tiện cho bạn bằng cách sử dụng phần mềm dịch do Google Dịch cung cấp. Những nỗ lực hợp lý đã được thực hiện để cung cấp một bản dịch chính xác, tuy nhiên, không có bản dịch tự động nào là hoàn hảo và cũng không nhằm mục đích thay thế người dịch của con người. Các bản dịch được cung cấp như một dịch vụ cho người sử dụng trang web của Cơ quan và được cung cấp "nguyên trạng." Không bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù được diễn đạt hay ngụ ý, về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính đúng đắn của bất kỳ bản dịch nào được tạo từ tiếng Anh sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác. Một số nội dung (chẳng hạn như hình ảnh, video, Flash, widget, v.v.) có thể không được dịch hoặc dịch chính xác do những hạn chế của phần mềm dịch.

Văn bản chính thức là phiên bản tiếng Anh của trang web. Mọi sai lệch hoặc khác biệt được tạo ra trong bản dịch không có giá trị ràng buộc và không có hiệu lực pháp lý đối với mục đích tuân thủ hoặc thực thi. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào phát sinh liên quan đến tính chính xác của thông tin có trong trang web đã dịch, hãy tham khảo phiên bản tiếng Anh của trang web là phiên bản chính thức.

bottom of page