Paparating na Mga Kagamitan sa Pagpupulong

Ang agenda at packet ay gagawing magagamit 72 oras bago ang naka-iskedyul na pagpupulong.

Hunyo 9, 2021

Agenda at Board Packet
Ang pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor para sa Abril ay nakansela.
Abiso ng Pagkansela