top of page

Kasalukuyang Openings

Deputy Executive Director / Program Manager - Valley Link

 

Sa ilalim ng direksyon ng Executive Director at Board of Directors, ang Deputy Executive Director / Program Manager (DED / PM) ay namumuno, nangangasiwa at nagsasaayos ng mga pangunahing programa, proyekto at aktibidad sa antas ng ehekutibo; gumagawa ng mga rekomendasyon para sa aksyon at tumutulong sa pag-unlad at pagpapatupad ng patakaran at pamamaraan; at nagsasagawa ng mga kaugnay na tungkulin tulad ng itinalaga.

 

Ang DED / PM ay responsable para sa kumplikado at propesyonal na mga tungkulin sa pangangasiwa sa suporta ng mga pagkukusa sa pamamahala. Ang posisyon na ito ay nagsisilbing ugnayan sa pagitan ng mga kagawaran at executive office at / o tumutulong sa pamamahala ng mga mapagkukunan at programa; sinusuri at sinusuri ang mga kumplikadong programa o direktang namamahala ng mga aktibidad at nagbibigay ng mga pangunahing rekomendasyon sa loob ng lugar ng takdang-aralin.

UPANG MAG-APLAY:
Ang posisyon na ito ay bukas hanggang mapunan. Ang mga Aplikante ay dapat magsumite ng isang resume na may isang maingat na liham ng interes sa pansin ni Michael Tree sa pamamagitan ng:

Email: mtree@valleylinkrail.com; o

Mail: Tri-Valley - San Joaquin Valley Regional Rail Authority

1362 Rutan Dr., Suite 100, Livermore, CA 94551; o

FAX: 925.443.1375

bottom of page