top of page

Draft EIR - Mga Pagpupulong sa Open House sa Online

Header DEIR Open house.png

Paglalahad

Draft EIR Open House Presentation
Nyawang

Nyawang

Mga nakaraang Kaganapan

Sabado, Dis 12, 2020 - 9:00 PM PT

Link:
https://us02web.zoom.us/j/88443643090?pwd=UG9GMEJqMTA1SlFhdXJIVlo5M00xQT09
Passcode: 119620

O sa pamamagitan ng telepono: US: +1 669 900 6833

Webinar ID: 884 4364 3090

Passcode: 119620

Nyawang

Huwebes, Disyembre 17, 2020 - 5:00 PM PT

Link:

https://us02web.zoom.us/j/83520792509?pwd=M2JFTnlncGZWcFpOSk13WGFETzhhZz09

Passcode: 704744

O sa pamamagitan ng telepono: US: +1 669 900 6833

Webinar ID: 835 2079 2509

Passcode: 704744

Nyawang

Miyerkules, Disyembre 16, 2020 - 11:30 PM PT

Link:

https://us02web.zoom.us/j/88367846990?pwd=SEpuZEVXb3NIQXgyMGlLUFV3TmNodz09

Passcode: 777636

Nyawang

O sa pamamagitan ng telepono: US: +1 669 900 6833

Webinar ID: 883 6784 6990

Passcode: 777636

Nyawang

bottom of page